Setkání digitálních archivářů v Basileji

basilej_2017_stodulka

Ve dnech 28. 2. – 1. 3. 2017 se v Basileji konalo 21. zasedání pracovní skupiny Archivierung der Unterlagen aus digitalen Systemen (Archivace dokumentů z digitálních systémů), která sdružuje archivy, knihovny a zájemce o problematiku digitální archivace převážně z německy mluvících zemí. Během dvoudenního jednání zaznělo 16 příspěvků. Zbyšek Stodůlka z Národního archivu prezentoval plánované využití prvků budované národní IT architektury pro identifikaci a autorizaci uživatelů národního digitálního archivu. Konference byla velice dobrou příležitostí pro přímou výměnu zkušeností v oblasti vývoje digitálních archivů. Za úspěch a ocenění naší práce považujeme rozhodnutí pořadatelů, že v roce 2019 bude toto setkání hostit Praha.