Setkání pracovníků oblastních archivů a metodiků z Národního archivu

28. 1. 2016 proběhlo v Národním archivu setkání pracovníků oblastních archivů a metodiků z Národního archivu pro oblast péče o dokumenty v digitální podobě. Setkání umožnilo intenzivní výměnu informací a koordinaci aktivit mezi Ministerstvem vnitra, Národním archivem a oblastními archivy v oblasti péče o dokumenty v digitální podobě.

Hlavní diskutované problémy byly:

  1. stav výběrových řízení na obsazení služebních míst metodiků pro dokumenty v digitální podobě v SOA,
  2. plán vzdělávání uživatelů Národního archivního portálu,
  3. plán metodických a informačních aktivit,
  4. výzvy IROP k zavedení nebo modernizaci ERMS pro původce,
  5. změny ERMS u určených původců — formulace problémových oblastí,
  6. vyhodnocení kontrol výkonu spisové služby vykonávané v elektronických systémech spisové služby u určených původců v péči NA a SOA,
  7. skartační řízení z Krajských digitálních spisoven — informace o stavu,
  8. připomínky k úpravě Metodického návodu pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím ERMS u veřejnoprávních původců,
  9. problematická strategie Ministerstva spravedlnosti Resortní strategie pro rozvoj eJustice.

(4. 2. 2016)