Skolióza páteřního informačního systému úřadu II.

Dne 25. února 2015 se v přednáškovém sále Národního archivu uskutečnilo setkání vedoucích pracovníků úřadů státní správy s celostátní působností k problematice výkonu spisové služby v elektronické podobě. V úvodních vystoupeních přiblížili současné výzvy a legislativní výhled ředitelka Národního archivu Eva Drašarová a ředitel odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra Jiří Úlovec. Přítomni byli seznámeni s problematikou požadavků na výkon spisové služby z pohledu řízení a kontroly a také s aktuálním stavem spisové služby na jednotlivých úřadech, zjištěným při kontrolách prováděných pracovníky Národního archivu. Adam Kučínský z Národního bezpečnostního úřadu prezentoval vztah spisové služby a požadavků vyplývajících z aplikace zákona o kybernetické bezpečnosti. Na závěr podal podrobnou informaci o možnostech financování rozvoje spisové služby a zajištění její kybernetické bezpečnosti z IROP SC 3.2. pracovník Ministerstva pro místní rozvoj Aleš Pekárek.


Prezentace A. Pekárek (PDF — 689 kB)

Prezentace A. Kučínský (PDF — 901 kB)

Prezentace Z. Stodůlka (PDF — 462 kB)

Prezentace M. Šisler (PDF — 155 kB)


(29. 2. 2016)