Soupis dokumentů týkajících se povyšování obcí na městečka a města z fondů Národního archivu

Archiválie uvedené v tomto soupisu dokumentů se půjčují (pouze prezenčně) ve studovně Národního archivu v Praze na Chodovci (archivní areál). Vzhledem k nutné přípravě archiválií je lhůta předložení po objednání 1 pracovní den.

Pro objednání je nutno uvést:

  1. číslo fondu (NAD — uvedeno na úvodní straně)
  2. karton (se zkratkou “ka”)
  3. další údaje uvedené v soupisu, zejména signatura (sg.), číslo jednací (čj.) a název lokality

příklady:

  1. NAD 873, ka 195, sg. 13/1/31
  2. NAD 323/2, ka 349
  3. NAD 753, ka 192
  4. NAD 323/3, ka 54

V případě zájmu o studium se informujte podrobně o odmínkách na internetových stránkách Národního archivu nebo osobně ve studovně.

Soupis pramenů, které se týkají agendy povyšování obcí na města a  ěstečka v letech (1832) 1856–1918, vznikl ve snaze přehledně zpřístupnit materiál uložený v několika fondech Národního archivu. V první řadě se jedná o spisy uložené ve fondu Ministerstvo vnitra — Vídeň (MV/R) a v jeho části Šlechtický archiv (ŠA). Povyšování obcí v Čechách patřilo také do agendy Českého místodržitelství (ČM). Spisy jsou uloženy ve všeobecné registratuře ČM v rámci signatury 13 — obecní záležitosti. Tyto spisy jsou součástí všeobecné agendy týkající se obcí. S ohledem na strukturu a rozsah spisů nejsou v soupise prozatím zachyceny všechny spisy týkající se povyšování obcí. Spisy z období po roce 1910 jsou uloženy ve fondu Zemský úřad Praha (ZÚ), nástupnické instituce ČM.

Soupis (PDF — 665 kB)

zpět na stránku Seznamy archivních pomůcek »