Výstavy a akce


Mezinárodní konference „AUdS 2019“

auds_2019_logo

Národní archiv a Ministerstvo vnitra ČR uspořádali pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve dnech 12. a 13. března 2019 23. ročník mezinárodní konference „Archivace záznamů z informačních systémů (Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen)“. Jednalo se o každoroční středoevropské setkání odborníků k problematice digitální archivace a e-Governmentu, kdy se prezentovaly a diskutovaly nové postupy a zkušenosti při provozu digitálních archivů, elektronické spisové služby, elektronizace úředních agend nebo aktuálních trendů při zpřístupňování archiválií v on-line prostředí.

Letošního setkání v Národním archivu se účastnilo přes 160 odborníků z Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Švýcarska a hostující České republiky. Zastupovali pět národních nebo spolkových archivů, téměř tří desítky zemských, kantonálních nebo oblastních archivů, řadu městských, specializovaných nebo mediálních archivů a experty z akademické sféry a IT sektoru. Aktuální poznatky a zkušenosti představilo na čtyřicet přednášejících nejen během plenární části, ale i během osmi tematických workshopů.

Platforma „AUdS“ se zformovala v roce 1997 v rámci německy mluvících zemí a postupně integruje další evropské zájemce o výměnu zkušeností v oblasti digitální archivace. Národní archiv zde zastupuje české archivnictví od roku 2014. Aktivně prezentoval své výsledky na předešlých setkáních ve Vídni (2015), Postupimi (2016) a Basileji (2017), kde byl zároveň vybrán za pořadatele letošního setkání.

Program konference » (PDF — 420 kB)

Fotogalerie z akce

01_result

02_result

03_result

04_result

05_result

06_result

07_result

08_result

09_result

10_result

11_result

12_result

13_result

14_result

15_result

16_result

17_result

18_result

19_result

20_result

21_result

22_result

23_result

24_result

25_result

26_result

27_result

28_result

29_result

30_result

31_result

32_result

33_result

34_result

35_result

36_result

37_result

38_result

39_result


Výstava: „Zdeněk Nejedlý známý — neznámý? Svědectví fotografií“

nejedly_pozvanka

Národní archiv připravuje ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i.  výstavu

„Zdeněk Nejedlý známý — neznámý? Svědectví fotografií“.

Výstava bude veřejnosti přístupná od 6. března do 5. dubna 2019.

Pozvánka na výstavu » (PDF — 4 MB)


Výstava: „Pravda vítězí (Československo 1918–1992)“

pravda_vitezi

V souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky připravil Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i. panelovou výstavu nazvanou „Pravda vítězí (Československo 1918–1992)“, která připomene vznik samostatného Československa a dějiny společného státu Čechů a Slováků. Výstava bude k vidění ve foyeru Národního archivu od 16. 9. do 14. 12. 2018, vždy v pondělí až pátek od 8:30 do 18:00. Mimořádně bude ke shlédnutí v den otevřených dveří Národního archivu v sobotu 20. 10. 2018 od 10:00 do 18:00, kdy se Národní archiv představí i dalšími doprovodnými akcemi.

Pozvánka »


Výstava a vernisáž: „100 let očima fotografů“

100_let

100 let očima fotografů je název výstavy, která bude v Národním archivu zahájena 8. srpna a potrvá do 10. října 2018. Staré fotografie nám připomenou časy dávno minulé i nedávné. Výstavu ve spolupráci s Národním archivem připravil NIPOS a Svaz českých fotografů.


Národní archiv vystaví Zlatou bulu sicilskou i zlatou bulu Karla IV.

zlata_bula

V pondělí 4. června 2018 dojde na Výstavě Labyrintem dějin českých zemí, která probíhá v Císařské konírně Pražského hradu, k poslední výměně významných archiválií. Dosud vystavené faksimile tzv. Zlaté buly sicilské bude nahrazeno jejím originálem a doplněno originály dalších dvou listin vydaných Fridrichem II. pro českého krále a moravského markraběte. Všechny tři listiny byly vydány 26. září 1212 v Basileji a  sou opatřeny zlatými pečetmi Fridricha II. — zlatými bulami. Význam Zlaté buly sicilské zpečetil Karel IV. svou zlatou bulou v roce 1348. Originál listiny Karla IV. bude rovněž vystaven.

Návštěvníci výstavy mají jedinečnou příležitost spatřit tyto vzácné listiny až do 1. července 2018, kdy celá výstava skončí.

Přepis a překlad listiny Karla IV. (PDF — 142 kB)


Výstava: Československo a Podkarpatská Rus + historické filmové záběry

Panelová výstava připomínající dobu příslušnosti Podkarpatské Rusi k Československu

Národní archiv připravil v souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky panelovou výstavu připomínající dobu, kdy součástí nového státu byla i Podkarpatská Rus. Výstava přibližuje okolnosti vzniku myšlenky na připojení území karpatských Rusínů k Československu, problémy s budováním státní správy, hospodářské otázky, boje s maďarskými a polskými záškodníky, maďarskou armádou a ukrajinskými nacionalisty v letech 1938 a 1939, dále zájem exilové vlády v Londýně o dění na Podkarpatské Rusi, jakož i přípravy a samotné pokusy obnovit československou správu na části osvobozené Podkarpatské Rusi. Poslední panel přibližuje mezistátní jednání o předání území SSSR a odškodnění československých občanů.

Výstava bude přístupná do 23. května 2018 ve foyer Národního archivu v Praze na Chodovci. Vstup volný.

Národní archiv zve na přednášku pracovníka Národního filmového archivu Luboše Marka „Podkarpatská Rus na historických filmových záběrech“, která proběhne 26. dubna 2018 v kinosále Národního archivu v Praze na Chodovci od 14:00. Vstup volný

Pozvánka na promítání » (PDF — 1 MB)


Mezinárodní konference Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus

Jednou z akcí ke stoleté historii republiky byla mezinárodní konference „Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus“ uspořádaná Národním archivem ve dnech 28. a 29. března 2018.

Konferenční program s 36 referáty českých, slovenských, ukrajinských, polských a maďarských archivářů, historiků a dalších badatelů se zabýval mnoha aspekty sounáležitosti Podkarpatské Rusi k Československu: Vedle otázky připojení podkarpatoruského území k Československu byly zkoumány počátky československé správy a s nimi spojené personální problémy, právní a náboženské otázky, jakož i finanční záležitosti. Výrazná pozornost byla věnována rozvoji školství. Známý bandita Nikoly Šuhaje se stal námětem samostatného příspěvku. Další referáty se zabývaly archivními písemnostmi a nechyběla ani ukázka z tvorby československé kinematografie. Diskuzi vyvolaly bloky vztahující se k druhé republice a druhé světové válce, včetně zájmu československé exilové vlády o Podkarpatskou Rus.

Z konference plánuje Národní archiv vydat na jaře 2019 sborník, do nějž vedle aktivních účastníků konference projevili zájem přispět i další historici, archiváři, archeologové a geografové, kteří se nemohli osobně zúčastnit konferenčního jednání. Případní další přispěvatelé se mohou přihlásit na e-mail: david.hubeny@nacr.cz, přičemž organizátoři si vyhrazují právo výběru.

Součástí konference se stala i vernisáž stejnojmenné panelové výstavy dokumentující krátký časový úsek společných dějin, která bude přístupná do 23. května 2018. Na konferenci navážou s měsíčním rozestupem dvě samostatné přednášky:

  1. Ve čtvrtek 26. dubna od 14:00 v kinosále Národního archivu v Praze na Chodovci proběhne přednáška pracovníka Národního filmového archivu Luboše Marka „Podkarpatská Rus na historických filmových záběrech“;
  2. V pondělí 21. května od 14:00 v kinosále Národního archivu v Praze na Chodovci se uskuteční přednáška pracovníka Národního archivu Davida Hubeného „Výstavba československého četnictva na Podkarpatské Rusi“.

Výstava: „Labyrintem dějin českých zemí“

Výstava probíhá v Císařské konírně na Pražském hradě od 27. února do 1. července 2018. Otevřena je denně od 10 do 18 hodin. Rezervace je možné provést ZDE.

Trailer k výstavě

Fotografie z vernisáže

verni_1

verni_2

verni_3

verni_4

verni_5

verni_6

verni_7

verni_8

verni_9

verni_10

verni_11


Leták k výstavě

Dokument (PDF — 6 MB)


Obchodování v srdci Evropy: československo–německé hospodářské vztahy (1918 – 1992)

Srdečně zveme do Národního archivu na výstavu s názvem „Obchodování v srdci Evropy: československo–německé hospodářské vztahy (1918 – 1992)“. Výstava bude volně přístupná od 27. října do 4. prosince 2017.

Při příležitosti výstavy se uskuteční odborný seminář o československo–německých hospodářských vztazích v letech 1918 – 1992.

Seminář se uskuteční v Národním archivu ve dnech 26. října 2017 od 13. hodin a 27. října 2017 od 9.30 hodin. Účast na semináři je třeba oznámit elektronickou adresu pavel.dufek@nacr.cz

Program (PDF — 3,1 MB)


Dne 20. září 2017 proběhla v piano nobile Arcibiskupství pražského slavnostní prezentace edice PhDr. Aleny Pazderové

Edice nese název: Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628. Tomus I.: Epistulae et acta Caesaris Speciani 1592–1598, pars I.–III., Mai 1592–Dezember 1594, Archivum Nationale, Pragae MMXVI. Úvodní slovo pronesli Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český …

… dále pak PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu, a Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., ředitel Českého historického ústavu v Římě. PhDr. Alena Pazderová poté představila první tři části edice korespondence papežského nuncia na císařském dvoře v Praze Cesare Speciana z let 1592–1594.

Autorka ve své prezentaci shrnula nunciův životopis, podala informaci o rozvoji nunciatur a jejich podobě v poslední dekádě 16. století, o papežských centrálních úřadech řídících a financujících činnost nunciů i o císařských zahraničně politických institucích konce 16. století včetně Specianovy spolupráce s nimi. Edice přináší mnoho detailních informací zejména o osobnosti Rudolfa II., politické a náboženské situaci v Čechách, říšské problematice, turecké válce a v neposlední řadě o náboženské a církevní politice. Potvrzuje tak platnost tvrzení, že nunciaturní korespondence patří k nejvýznamnějším pramenům pro poznání evropských i českých dějin v době konfesionálních zápasů 16. a 17. století. Edice je výsledkem autorčina dlouholetého výzkumu rukopisů ve Vatikánském archivu, Vatikánské knihovně a v Ambrosiánské knihovně v Miláně, kterým navázala na činnost významných badatelů Československého historického ústavu v Římě v meziválečném období. Za mimořádný přínos historickému bádání ocenil pan kardinál Dominik Duka Alenu Pazderovou osobní medailí arcibiskupa pražského.

prezentace_1

prezentace_2

prezentace_3


Národní archiv zve na tématické workshopy zaměřené na fotografické techniky

Národní archiv ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Zámrsku a Muzeem východních Čech v Hradci Králové pořádá tematické workshopy zaměřené na historický vývoj a identifikaci fotografických technik. Workshopy budou probíhat ve dnech 25. září a 2. října v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové. Více informací najdete v přiložené pozvánce.

Pozvánka »


Národní archiv zve na výstavu: „Rok 1989 ve sbírce fotografií Svazu českých fotografů“

kvetiny_1989

Fotografické svědectví připomíná atmosféru revolučního města, jednotlivé akce a protiakce, improvizované vzkazy a plakáty, ale především náladu a pocity lidí. Tváře na fotografiích vyjadřují výjimečnost situace, naplnění dlouhodobých očekávání, uvolnění a sounáležitost. Hodnoty, které po letech bývají zapomínány. Fotografové zachytili neznámé i známé osobnosti, ale především pro paměť budoucích generací vzrušení a nadšení okamžiku, náhle pocítěnou a zažitou volnost a svobodu, které dobré si připomínat.

Výstava probíhá ve vstupní hale budovy Národního archivu, Archivní 2257/4, Praha 4 — Chodovec do 20. 10. 2017, pondělí – pátek, 9:00 – 17:00.


Výstava plakátů: „Svědkové vzepětí a tragédie“

pozvanka_na_vystavu

Národní archivÚstav pro soudobé dějiny

si Vás dovolují pozvat na putovní výstavu plakátů z dob občanské války ve Španělsku v letech 1936–1939 ze sbírek Národního archivu. Výstava nazvaná Svědkové vzepětí a tragédie bude pro veřejnost přístupná ve vstupní hale Národního archivu od 7. 4. 2017 do 7. 6. 2017, pondělí – pátek, od 9:00 do 16:00.