2010

Výstavy a akce v roce 2010

Konference Co po nás zbude
Datum konání: 30. 09. 2010
Čas: 9:30
Místo: Kinosál Národního archivu, Přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: Ing. M. Kunt (NA)

Seminář k digitalizaci matrik
Datum konání: 02. 11. 2010
Čas: 9:00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Lenka Matušíková (NA)

Archivy, knihovny, muzea vcnbsp;digitálním světě 2010
Datum konání: 01. – 02. 12. 2010
Čas: 9:30
Místo: Kinosál Národního archivu, Přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. E. Benešová (NA)


Archivy, knihovny, muzea v DS 2010 — prezentace

Na stránce konference Archivy, knihovny, muzea v digitalním světě naleznete prezentace všech příspěvků přednesených na letošní konferenci. Na této stránce se můžete zúčastnit hlasování o příspěvku, který nejvíce zaujal. Označte zatržením maximálně 5 nejlepších příspěvků. Můžete zde sdělit své náměty, kritiku a pochvalu. Hlasování uzavřeme 17. 12. 2010. Nezapomeňte si zapsat do diářů, že v pořadí 12. konference AKM se uskuteční 30. 11. a 1. 12. 2011.


Kulatý stůl Co po nás zbude 2010

Dne 25. května 2010 se v prostorách Národního archivu a pod záštitou jeho ředitelky koná Kulatý stůl odborné konference Co po nás zbude, jehož pořadateli jsou Národní archiv a občanské sdružení CNZ. Zahájení je v 10:00, předpokládaný čas ukončení 12:30. Program je prost jakýchkoli prezentací a je postaven na diskuzi předních odborníků nad tématy, které volíte Vy sami. Dotazy a náměty nám, prosím, zasílejte na adresu rada@cnz.cz. Mezi diskutovanými tématy určitě nebudou chybět:

 • Elektronické dokumenty versus datové zprávy
 • Různé druhy konverzí
 • Důvěryhodnost aplikací spisové služby
 • Vlastní důvěryhodné uložení elektronických dokumentů

Odpovídat na Vaše dotazy budou:

 • Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí, Ústecký kraj
 • Ing. Richard Kaucký, CzechPoint
 • Mgr. Jiří Kohoutek, Ministerstvo spravedlnosti ČR
 • Ing. Miroslav Marčan, ředitel odboru informatiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Jiří Peterka, nezávislý konzultant a publicista
 • Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M., odborník na ekonomiku, právo a management, zejména v oblasti informačních systémů
 • Ing. Petr Stiegler, poradce náměstka ministra pro informatiku, Ministerstvo vnitra

Kulatý stůl se bude konat v sídle Národního archivu, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4. V případě zájmu, potvrďte svou účast na adrese: tajemnik@cnz.cz.


Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2010 — Program konference

1. prosince 2010

Prezence 8:00 – 9:30

Zahájení v 9:30

Zahájení a přivitání účastníků konference — PhDr. Eva Drašarová, ředitelka Národního archivu, MgA. Radek Zdráhal, naměstek ministra kultury

Co projekt NDK přinese uživatelům a knihovnám — PhDr. Bohdana Stoklasová, Národní knihovna ČR

Integrovaný systém správy sbírek — Mgr. David Cigánek, Moravské zemské muzeum CITeM

Evropský projekt Carare — Ing. Irena Blažková, Národní památkový ústav, UOP středních Čech

Web umenia a jeho otváranie — Mgr. Michal Čudrnák, Slovenská národná galéria

Přestávka 11:00 – 11:20

Projektový management podle standardu PRINCE2 — Mgr. Romana Křížová, Cross Czech a. s.

Manuscriptorium v–evropských souvislostech — Ing. Stanislav Psohlavec, MgA. Štěpán Černohorský, AIP Beroun s.r.o.

Webovy portál European Film Gateway (EFG) — Mgr. Tomáš Lachman, Národní filmový archiv

Šedá literatura a Národní uložiště šedé literatury — Mgr. Iveta Furstová, Národní technická knihovna

Přestávka oběd 12:40 – 13:25

Národní a mezinarodní projekty řešené Odborem správy a ochrany fondů NK ČR — Mgr. Tomáš Foltýn, Národní knihovna ČR

Digitalizace starých map a atlasů a jejich zpřístupnění veřejnosti — Ing. Milan Talich, Ph. D., Ing. Filip Antos, VUGTK Zdiby

Georeferencovaní a vyhledávání map — Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna, Klokan Petr Přidal

10 let výzkumu informačních potřeb veřejnosti — Ing. Jaroslav Svoboda, MV ČR

Přestávka 14:45 – 15:00

Shrnutí výzkumu Narodního archivu týkajícího se skleněných negativů — PhDr. Emilie Benešová, Národní archiv

Nové nástroje pro digitalizaci knihovních dokumentů — PhDr. Jiří Polišenský, Národní knihovna ČR

www.CUSTODEA.com — open source platforma pro podporu digitalizace v kultuře — RNDr. Ivan Hanzlík, EEA s.r.o.

abART a autority Národní knihovny ČR — Jiří Hůla, abART

Závěr jednání 16:20

2. prosince 2010

Zahájení 9:00

Europeana.eu: politické, sociální a technické aspekty-Carlo Meghini, Národní rada pro výzkum (CNR, Itálie)

Architektura informačních systémů paměťových institucí — Ing. Petr Vršek, ICZ a. s.

Digitalizace a vývoj software pro archivy ve Státním oblastním archivu v Plzni — Petr Kocourek, Státní oblastní archiv v Plzni

Dlouhodobá ochrana digitálních dat: co může vaše instituce udělat již dnes — Mgr. Jan Hutař, Národní knihovna ČR

Open source nástroje pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů — Mgr. Andrea Fojtů, Národní knihovna ČR

Přestávka 10:20 — 10:40

Úvod do problematiky (skrytých) nákladů na dlouhodobou archivaci — PhDr. Bedřich Vychodil, Národní knihovna ČR

Kramerius 4 — nová generace systémů pro digitální knihovnu — Ing. Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR

Keeping Emulation Environments Portable (KEEP) — Winfried Bergmeyer, Computerspielemuseum (im fjs e.V.), Berlín

Projekt webové prezentace muzejních a galerijních sbírek http://www.eSbirky.cz — Mgr. Jakub Hauser, Narodní muzeum

Přestávka oběd 12:00 – 12:45

Konceptuální modely a jejich význam pro zpřístupnění kulturního, přírodního a industriálního dědictví — Ing. Naďa Andrejčíková, Mgr. Jana Šubová, Cosmotron Bohemia s.r.o., PhDr. Marie Balikova, Národní knihovna ČR.

Jak pomáhají badatelům projekty českých paměťových institucí na internetu — Výsledky případové studie — Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna

Prezentace archiválií a archivních pomůcek prostřednictvím portálu Badatelna.cz — Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv

Aplikace Veduty v českých archivech vzniklé do roku 1850 — PhDr. Michal Wanner, Odbor archivní správy a spisové služby MV

Digitalizace a katalogizace historických knihovních fondů ve spravě NPU — PhDr. Pavel Hájek &mdsh; NPU, u.o.p. v Českých Budějovicích

Přestávka 14:05 – 14:20

Využití čárového kódu v Muzeu Vysočiny Třebíč, p. o. — Mgr. Antonín Žamberský, Muzeum Vysočiny Třebíč

Zpřístupnění digitálního obsahu pro návštěvníky a badatele v Národním technickém muzeu — Mgr. Walter Schorge, Národní technické muzeum

Informace o přípravě novely autorského zákona — Mgr. Adéla Faladová, Ministerstvo kultury ČR

eBooks on Demand — projekt evropské kooperace Kateřina Kamrádková, Národní technická knihovna

Závěr jednání 15:40

na začátek stránky »