2016

Digi 2016 — Digitální technologie a kulturní dědictví

Ve dnech 24. a 25. listopadu proběhne v Praze mezinárodní konference o využití digitálních technologií v památkové péči Digi 2016 — Digitální technologie a kulturní dědictví.

Více »


Konference DIGI 2016 — Digitální technologie a kulturní dědictví

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2016 proběhne v Praze mezinárodní konference prezentující odborné i široké veřejnosti současné i nové metody dokumentace s využitím digitálních technologií a metod, které se používají v památkové péči u nás i v Evropě.

Záštitu nad konferencí převzali ministr kultury Daniel Herman a Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace.

Bližší informace lze získat na stránkách www.digiheritage.cz nebo z call for papers

Na uvedené stránce si lze též stáhnout sborník z loňského ročníku konference (PDF — 9 MB)


XI. konference CNZ — Elektronické úřadování na ostro

V úterý 11. října se v Národním archivu v Praze uskuteční 11. ročník odborné konference CNZ. Hlavním hostem konference bude profesorka římské University Sapienza a prezidentka Italské asociace archivářů, paní Maria Guercio, která účastníky konference seznámí s přístupem italské veřejné správy k problematice správy a uchovávání digitálních dokumentů a s využitím mezinárodních standardů. Dopolední program konference vyplní koncepční prezentace zástupců Ministerstva vnitra a ICT Unie.

Odpolední část bude, letos poprvé, patřit tematickým diskusním blokům. První z nich se bude věnovat novému pojetí správy dokumentů v kontextu národní architektury ICT včetně pohledu na klíčovou roli spisové služby a správy dokumentů v organizacích. Tématem druhého bloku bude elektronická identita a její role pro elektronické úřadování a obchod, vliv implementace nařízení eIDAS a prostředky k rozvoji elektronických služeb nejen ve veřejné správě.

cnz_obrazek

XVI. seminář restaurátorů a historiků, Opava 2016

Ve dnech 23. – 26. května 2016 se v Opavě uskuteční v pořadí již 16. seminář restaurátorů a historiků, zaměřený na problematiku restaurování písemných památek.

Vedle čtyřdenního odborného jednání, které proběhne v opavském Kulturním domě Na Rybníčku, se mohou účastnici těšit na vernisáž výstavy nejlepších prací čtvrté archivní knihvazačské soutěžní přehlídky, která proběhla v Třeboni v roce 2015. S výstavou bude spojena prezentace publikace — Ilustrovaného slovníku knihařské terminologie a termínů používaných v restaurování — autorky Johany Langerové, kterou na konci minulého roku vydal Národní archiv. Výstava bude umístěna v prostorách Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea. Součástí programu dále bude tradiční společenské setkání, prohlídka Zemského archivu, Slezského zemského muzea a dalších kulturních a historických objektů v Opavě. Zájemci by si neměli nechat ujít večerní procházku historickým centrem města Opavy.

Na letošním semináři se podílejí: Zemský archiv v Opavě, Slezské zemské muzeum, Národní archiv, Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky, Ústav chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Česká informační společnost, z. s. — pobočný spolek při Národním archivu.

Potřebné informace, včetně kontaktů na pořadatele naleznou zájemci v přiložené Pozvánce. Na seminář je možné se přihlásit nejpozději v neděli 1. května 2016. Těšíme se na setkání v Opavě.

Pozvánka na 16. seminář restaurátorů a historiků, Opava 2016 (PDF — 410 kB)

na začátek stránky »