Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce (deskové negativy), jejich ošetření, archivaci (dlouhodobé uložení), zabezpečení a zpřístupnění

Projekt výzkumu a vývoje č. NA 3671/2007-12, Národní archiv úspěšně obhájil projekt. Hodnotící komise ocenila především komplexní zpracování problematiky zpřístupnění fotografických archiválií a také to, že se na jeho zpracování podíleli odborníci různých profesí. Jedním z výstupů projektu je server s katalogem skleněných negativů.

Výzkumná zpráva projektu:

Přílohy výzkumné zprávy:

 1. Atlas poškození (PDF — 1 MB)
 2. Manuál pro obsluhu (PDF — 3 MB)
 3. Oponentský posudek 1 (PDF — 111 kB)
 4. Oponentský posudek 2 (PDF — 202 kB)

Cestovní zprávy:

 1. Zpráva ze služební cesty do Dánska, 30. října – 2. listopadu 2007 (PDF — 762 kB)
 2. Zpráva ze služební cesty do Bratislavy, 4. – 7. listopadu 2007 (PDF — 192 kB)
 3. Zpráva ze služební cesty do Tábora, 23. ledna 2008 (PDF — 124 kB)
 4. Zpráva ze služební cesty na Slovensko — Summer school Getty, 20. července – 9. srpna 2008 (PDF — 826 kB)
 5. Zpráva ze zahraniční služební cesty do Stockholmu a Arninge (Švédsko), 13. – 17. října 2008 (PDF — 974 kB)
 6. Zpráva ze zahraniční služební cesty do Lublaně (Slovinsko), 3. – 7. listopadu 2008 (PDF — 1 MB)
 7. Zpráva ze služební cesty na Slovensko &madsh; Summer school 2, 20. – 31. července 2009 (PDF — 522 kB)