Projekt dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování dokumentů v elektronické podobě

chimera

Podle vládního usnesení č. 11 ze 7. ledna 2004 byl Národní archiv prostřednictvím Ministerstva vnitra pověřen shromáždit podklady pro zadávací dokumentaci, na základě které dojde k vypsání výběrového řízení pro určení řešitele projektu dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě.

Kompletní zadávací dokumentace bude odrážet požadavky definované pracovištěm elektronických dokumentů Národního archivu, které budou vytyčeny na základě studia zkušeností zahraničních kolegů, stejně jako strategickými potřebami národního charakteru v oblastech archivnictví, výpočetní techniky a veřejné správy. Na konci cesty vedoucí k formulování zásad elektronického archivování v ČR by měl být automatizovaný, bezpečný a využitelný systém správy digitálního dědictví naší republiky.

V souvislosti s naplňováním uvedeného vládního usnesení bylo počátkem roku 2005 v rámci 5. oddělení Národního archivu zřízeno pracoviště specializované na přejímání, archivaci a zpřístupňování elektronických dokumentů vznikajících u původců v působnosti Národního archivu. Jeho čtyři pracovníci mají v prvním období především připravit podklady k projektu a následné realizaci technologického vybavení tohoto pracoviště. Výhledově se předpokládá, že by zajišťovalo zejména po metodické stránce dlouhodobé ukládání tohoto druhu archiválií v celostátním měřítku. V současné době provádí pracoviště průzkum elektronických dokumentů u vybraných institucí, jehož cílem je zjistit, jaké druhy těchto dokumentů vznikají a které z nich jsou potenciálními archiváliemi.

Více informací získáte v následujících dokumentech:


Informační leták k projektu dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě

Dokument (PDF — 376 kB)


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. ledna 2004 č. 11 k dlouhodobému uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě

Dokument (PDF — 52 kB)


T. Kalina — M. Kunt, Pracoviště elektronické archivace v Národním archivu a předpoklady jeho činnosti, ISSS 2004 — Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové. Sborník příspěvků. Triada, spol. s.r.o., Praha, 2004, s. 143–144.

Dokument (PDF — 51 kB)


T. Kalina — M. Kunt, Elektronická archivace — výzva pro odborníky více oborů, ISSS 2005 — Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové. Sborník příspěvků. Triada, spol. s.r.o., Praha, 2005, s. 85–87.

Dokument (PDF — 45 kB)


Dotazník pro průzkum spisové služby u původců

Dokument (PDF — 46 kB)


Veřejná zakázka na vytvoření projektu pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě — zadávací dokumentace.

Soubor (ZIP — 2,2 MB)


Závěrečná studie „Projektu pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě“

Dokument (PDF — 5,73 MB)