INTERPI — Interoperabilita v paměťových institucích

Projekt byl pod identifikačním kódem DF11P01OVV023 schválen v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) vyhlášeném a financovaném Ministerstvem kultury. Jedná se o společný (konsorciální) projekt Národní knihovny ČR, která je koordinátorem projektu, a Národního archivu, který je spolupříjemcem projektu; poskytovatelem projektu je Ministerstvo kultury. Projekt je pětiletý: byl schválen v prosinci 2010, zahájen 1. 2. 2011; předpokládané datum ukončení projektu je 31. 12. 2015.

Více informací naleznete na stránkách projektu.