Workshop „Digital Archiving in Czech and German Perspective“ v Drážďanech

Pracovníci Národního archivu se 27. 10. 2015 zúčastnili workshopu Digital Archiving in Czech and German Perspective. Seminář pořádal Saský státní archiv v Drážďanech a zahajovala ho ředitelka archivu Dr. Andrea Wettmann, která podtrhla zájem saských archivů spolupracovat v oblasti digitálních dokumentů, jejich ukládání a zpřístupňování s pražskými kolegy. V první části byl představen a v demo režimu ukázán saský digitální archiv s názvem el_sta. Zbyšek Stodůlka pak prezentoval ukládání digitálních archiválií v NDA. Vzhledem k odlišnému stupni rozvoje elektronizace veřejné správy řeší němečtí kolegové zatím pouze ukládání databází a geodat. V další části byly konzultovány otázky digitalizace archiválií, jež je v Sasku oproti českému řešení zcela oddělena od problematiky digitálního archivu a digital born archiválií. Poslední blok jednání byl věnován archivním portálům. Dr. Nils Brübach shrnul cíle a zkušenosti s německým archivním portálem Archivportal-D, na jehož vývoji participovali spolu se zemskými archivy Bádenska-Württemberska, Severního Porýní-Westfálska a Archivní školou v Marburgu.

(6. 11. 2015)